คำถาม ...ที่ไม่ถามออกไป

posted on 31 May 2010 21:16 by kuro-natsu

 

 

เป็นยังไงบ้าง

 

 

 

 

 

สบายดีไหม?

 

 

กินยาบ้างหรือเปล่า?

 

 

 

 

ได้กินน้ำบ้างไหม?

 

 

 

 

ได้นอนบ้างหรือเปล่า?

 

 

 

 

อย่าฝืนตัวเองได้ไหม?

 

 

 

 

 

 

 

 เจ็บปวดบ้างไหม?

 

 

 

 

 

 

อย่าเป็นอะไรไปนะ ....