[Private:Drrr!]Kida Masaomi

posted on 17 Jan 2011 11:38 by kuro-natsu in CoSPLAY
 
แอบดองไม่อัพล่ะ
ฮา
 
ขอบคุณตากล้อง จูน มากๆ ; [];
ขออภัยในหลายๆเรื่อง
''orz
 
 

Natsu as Kida Masaomi
By : June
 
เป็นอะไรที่ชอบแสงมาก ....
บางรูปแทบไม่ต้องปรับ ; w;
(เพราะขี้เกียจ?)
 
 
*วิกยังคงดูแปลกๆ...ซอยใหม่ orz*
 
 
*/ชอบรูปนี้ที่สุด
แอบปวดตาเลยถอดคอนแทคออก ...
แลดูโหด? orz
 
 
รูปอื่นๆ
 
 
 
ปัจฉิมลิขิต - ขอบคุณจูนมากกกกกกกกกกกกกกก ถึงมากที่สุดดดดดด ; [];
ปัจฉิมลิขิตต - ขออภัย วันนั้นแอบปวดหัว เลยคุยไม่ค่อยมาก orz
ปัจฉิมลิขิตตต - เจอน้องคนนึงตะโกนลงมา "คิดะ ! ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ !!" *แอบตกใจ*
ปัขฉิมลิขิตตตต - เจอชาวญี่ปุ่นขอถ่ายรูป คิดะกับมิกุด้วยแหละ !!
ปัจฉิมลิขิตตตตต - มิกุไม่ยอมเอารุปตัวเองลง !

Comment

Comment:

Tweet

คิดะคุงน่ารัก~ /meวิ่งเข้าใส่

#6 By m-i-n-g on 2012-05-29 20:19

หล่อนะนั้น คิดะคุง confused smile

#5 By NearRocasu on 2011-01-26 18:08

รูปสุดท้าย..เซะซี่เชียว

#4 By KaOru on 2011-01-17 22:30

มิคุเขิลอยู่

#3 By じゅーん★じゅーん on 2011-01-17 20:37

มาซาโอมี้~~~~~~~~~~~~

#2 By zenni-zensan on 2011-01-17 18:05

ว้ายคิดะคุงหล่อมาก!!!! *โบกมือ*

#1 By Omo : ヾ(メᇂ□ᇂ)ノシ on 2011-01-17 17:25